Be You Center המרכז להתפתחות בחיבור למהות

entrepreneur-יזמות

אומנות הטעות – האם טעות היא כשלון

האם טעות היא כשלון?

כולנו יודעים שמטעויות לומדים, אך מה לגבי כשלונות? ומה בעצם ההבדל בין השניים?
מבחינת ההגדרה אין הבדל בין טעות לכשלון – רציתי תוצאה אחת וקיבלתי תוצאה אחרת
הפער בין טעות לכשלון יושב על הגישה שלנו לתוצאה, כלומר איך אנחנו בוחרים להתייחס לתוצאה.
כאשר אנחנו רואים את התוצאה ככשלון – מגיע הכעס העצמי וההלקאה העצמית והמחשבות שאנחנו לא מספיק טובים, שלא עשינו מספיק ושהיינו צריכים לעשות דברים אחרת.
אך כשאנחנו מתייחסים לתוצאה כמשהו שממנו אנחנו לומדים ומתפתחים ושזוהי אבן דרך בתהליך ההתפתחות שלנו – התחושות לגבי מה שקרה מזמנות רגשות מסוג אחר.
מסע שמתחיל באבן, בצעד, ברגש, ריח ומגע, מסע של התחלה,אם אנחנו מפרגנים לעצמנו על עצם העשייה, בלי קשר לתוצאה – השלב של הפעולות ייראה אחרת ויאפשר לפעול ממקום בטוח יותר וללא חשש.

יש דוגמאות רבות לאנשים שבחרו להתייחס לתוצאות של הבחירות שלהם, גרועות ככל שיהיו, כשלב הבא בדרך להצלחה:
ממציא הנורא החשמלית, תומאס אדיסון, ניסה אלפי חומרים עד שהגיע לתוצאה שמוכרת לנו היום.
תומאס אדיסון אמר "לא נכשלתי אפילו פעם אחת, פשוט מצאתי 10,000 דרכים בהן זה לא עבד".
שמעון פרס חווה סדרה ארוכה של מפלות עד שהגיע למעמד הרם של נשיא מדינת ישראל ולהערכה החובקת לה הוא זוכה בכל העולם.
אופרה ווינפרי הורדה בדרגה כמגישת חדשות כי אמרו עליה שהיא לא עוברת מסך, והיום היא האישה בעלת ההשפעה הרבה ביותר בעולם.
ג'יי קיי רולינג, כותבת ספרי הארי פוטר, נדחתה שוב ושוב על ידי עריכת הספרים בטענה שהספרים שלה דימיוניים מידיי, והפכה לאישה הביליונרית הראשונה מכתיבת ספרים.

קחו כל תוצאה בחיים, שאותה בחרתם להגדיר ככשלון, וביחנו אותה ממקום אחר. מה אתם למדים כעת? מה הדבר שתלוי בכם לעשות את הדברים אחרת? איפה אתם מזהים הזדמנות במה שהיה?

כאשר בוחרים להסתכל על הדברים מהמקום של מה יש, ולא מה אין, איכות הפעולות שלנו תהיה שונה לגמרי, כי המחשבות שלנו ייצרו רגשות מסוג אחר. המחשבה המנחה שאנחנו מספיק טובים ושיש לנו את היכולות והמשאבים האישיים להתמודד עם כל אתגר המונח לפנינו מאפשר לנו להפוך כל "כשלון" להזדמנות וללמידה והתפתחות בחיים שלנו.