Be You Center המרכז להתפתחות בחיבור למהות

entrepreneur-יזמות

איך מתבוננים במילה?

בחלק מהקלפים של Points Of You מופיעה מילה בתחתית הקלפים.
המילה מהווה עשירית מהתמונה, אך בדרך כלל כשמתבוננים בקלף מתייחסים קודם כל למילה.

יש פעמים שהמילה מתחברת לתמונה בקלף ויש פעמים שהמילה כלל לא מתחברת,
לפחות מהסתכלות ראשונה.
מילה בדרך כלל מגיעה עם הגדרה ועם מהות, לכל מילה יש הגדרה מילונית, ובנוסף לכך יש גם הגדרה פנימית שלנו, הנובעת מנקודת המבט שלנו לגבי המילה.

הנה מספר אפשרויות שירחיבו את נקודות המבט שלנו על המילה:

סיכול אותיות – אילו מילים נוספות אפשר להרכיב מהאותיות של המילה?

הוספת 'לא' למילה – מה יקרה אם נוסיף לא למילה? מה ההיפך של המילה עבורי?

אילו רגשות, אסוציאציות או זכרונות מתחברות לי למילה?

החיבור בין המילה לתמונה:
מה קורה כשהמילה לא מתחברת לנו לתמונה?
מה זה מעורר בנו?

האם תוכלו למצוא מילה אחרת לתמונה?

איזו תמונה אחרת בדמיוני מתאימה למילה?

מהי התובנה שעולה בי כשאני מתבוננת על המילה עם התמונה?