Be You Center המרכז להתפתחות בחיבור למהות

entrepreneur-יזמות

גמישות – האלמנט הרביעי במנהיגות שאקטי

מנהיג מודע הוא מנהיג גמיש.

אנחנו מגדירים גמישות כ"יכולת לעבור בין מצבים ללא פגע ולהתכופף בלי להשבר אל מול המצב וההקשר המחייבים".
נראה דוגמאות רבות לגמישות בטבע: עץ הבמבוק חסון וחזק, ובזכות גמישותו הוא מתכופף בעת סערה, אך לא נשבר.
הזיקית משנה את ציבעה בהתאם לסביבה בה היא נמצאת, לשם הישרדות והיתרבות.
גם מנהיגים צריכים להיות מסוגלים להתכופף אבל לא להשבר, להתאים את עצמם כראוי לנסיבות בלי לוותר על ערכי הליבה שלהם.
בעיות רבות יכולות להפתר ע"י השימוש בחיבור "ו" במקום במילה "או", על ידי חיבור של שתי אפשרויות כאפשרויות קיימות לפתרון של בעיות רבות.
הרבה פעמים אנחנו ניצבים בפני התלבטויות הנוגעות לנושאים שונים: יעילות מול חדשנות, שיקולים לטווח קצר מול שיקולים לטווח ארוך, דחיפות מול חשיבות, בקרה ושליטה מול האצלת סמכויות. היכולת להתגמש היא המומחיות הנדרשת לטיפול בדילמות.
כשאנחנו עוסקים בקוטביות, הבחירה היא לא בין נכון לשגוי, אלא בין נכון לנכון , כאילו התבקשנו לבחור בין הקוטב הצפוני לקוטב הדרומי. בבחירה זו אין טוב או רע, נכון או לא נכון.
כולנו רוצים לחיות ולהימנע ממוות. לשם כך אנחנו חייבים לשאוף ולנשוף אוויר. השאיפה מזרימה לריאותינו חמצן חיוני לחיים ולכן אנחנו תופסים את הפעולה הזו כבעלת ערך חשוב. אך אם נשאף מבלי לנשוף, נגרום להצטברות של פחמן דו חמצני בגוף. לעומת זאת, אם נפלוט ללא הרף פחמן דו חמצני, מצב זה יגרום למחסור בחמצן.
לכן בנשימה יש מעבר בין הקטבים השונים, בין נשימה לנשיפה.
חוק הטבע פועל בצורה הבאה: עודף של דבר אחד דוחף אותנו אוטומטית לצד הנגדי, ועודף בצד הנגדי ידחוף אותנו חזרה לצד הראשון.

שני הקטבים גם יחד נחוצים לנו כדי ליצור את המחזוריות של הדברים.

ערכים גבריים וערכים נשיים מציגים קוטביות דומה – אלו איכויות משלימות, אשר ביחד מביאות שלמות.

הגמישות שלנו לעבור בין החלקים הגבריים לחלקים הנשיים שבנו, יוצרים את השלם שלנו ומביאים את העוצמה שבמנהיגות שלמה.

הגמישות מאפשרת לנו לעבור בין המצבים השונים בהתאם לבחירה שלנו ובהתאם לדילמות שאיתן אנחנו מתמודדים.
למה אנחנו צריכים את הגמישות? במה היא עוזרת לנו?

הגמישות מאפשרת לנו להתמודד עם שינויים סביבתיים וחוויות אישיות כדרך התפתחות אישית ולא כמשהו ששובר אותנו, גמישות מאפשרת לנו להתפתח ולצמוח ולעבור בין מצבים שונים.

בעידן שלנו השינויים גדולים ומהירים. היכולת שלנו להתגמש היא כלי חיוני להמשך הפעילות שלנו ועוד יותר חיוני להצלחה שלנו בעולם משתנה.
ככל שנלמד להתגמש יותר, נוכל לפעול בצורה טובה יותר ופחות להשבר.

מפגש חשיפה "מנהיגות השאקטי – מנהיגות קשובה" יתקיים בקרוב.
המפגש ללא עלות אך מספר המקומות מוגבל.
לפרטים והרשמה לחצי כאן.

מירב נירם

Be You – המרכז להתפתחות אישית וארגונית

054-6757261