Be You Center המרכז להתפתחות בחיבור למהות

תנאי שימוש באתר

השימוש באתר זה, לרבות בכל התכנים המופיעים בו, כמוהו כהסכמה לתנאי הגלישה. יש לקרוא בעיון ובקפידה את תנאי השימוש. אם מכל סיבה שהיא מי מהגולשים אינם מקבלים את תנאי השימוש באתר או מסרבים לאשר אותם, עליהם להימנע משימוש בו. יצוין, כי תנאי השימוש חלים על תכני האתר הנגישים לגולשיו מכל אמצעי גלישה שהוא: מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון סלולארי ועוד. האתר נוצר על מנת לספק לגולשים בו מידע חשוב, רלוונטי ועדכני, בנושאים הקשורים להתפתחות אישית ואירגונית. יודגש, כי האחריות על שימוש באתר חלה באופן בלעדי על הגולשים. חברת BeYou לא תשא בכל סוג של אחריות לכל נזק – ישיר או עקיף – העלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר. החברה משקיעה כל מאמץ וכל משאב על מנת להעשיר את האתר ולעדכנו בתכנים חדשים לתועלת הגולשים ולהנאתם. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי וחברת BeYou אינה אחראית על אופן השימוש במידע ע"י הגולשים. זכויות היוצרים האתר הן רכושה הבלעדי של חברת BeYou ולכן חל איסור על שימוש, מסחרי, בתכנים המופיעים באתר, לרבות מאגרי נתונים, תמונות וקבצים. הפצתם של תכנים וכל חומר אחר המופיע באתר, העתקם ושכפולם מחייבים קבלת הסכמה בכתב מהחברה.

מדיניות פרטיות

מאחר שהגוף (תאגיד, חברה וכד') (להלן "החברה") BeYou מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-"האתרים"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

כללי

עת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, , ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים .
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך
המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזההאישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.
מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.
  • נוכחות מיטיבה – נלמד כיצד להתמקד ב"כאן ועכשיו", ללא הצורך לרצות את אחרים.
  • גמישות אישית –  נלמד כיצד לחיות בעוצמה ולהתגמש גם בתקופות של שינויים קיצוניים ועומס.
  • שלמות פסיכולוגית –נלמד איך להנהיג במלוא הכוחות שלנו ונביא את החלקים הגבריים והנשיים שבנו. כוח השאקטי עוצמת כוח החיות שבתוכך – נאתר את העוצמה המופלאה הטמונה בכל אחת מאיתנו ונלמד איך להנהיג את חיינו באמצעות כוח השאקטי.
  • יעוד אישי והמימוש האישי שלך – נבחן האם הייעוד האישי שלך מתאים לך ומחובר לחיים שאת חיה ולמה שאת רוצה לעצמך.

Cookies

אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל [email protected] או בדואר רגיל אל: BeYou המרכז להתפתחות אישית ואירגונית, ת.ד 364, עיר: בצרה, מיקוד: 6094400.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.